Νέο Καθαριστικό τσιμεντοειδών DECAVIL F 750ml FAREN Μεγαλύτερη προβολή

Καθαριστικό τσιμεντοειδών DECAVIL F 750ml FAREN

10-21-097

Νέο προϊόν

Καθαριστικό τσιμεντοειδών DECAVIL F 750ml FAREN

Περισσότερες λεπτομέρειες

4,20 € χωρίς Φ.Π.Α

Άλλες πληροφορίες

Καθαριστικό τσιμεντοειδών DECAVIL F 750ml FAREN

Το DECAVIL F είναι ιδανικό για την εξάλειψη πολλών επικαθήσεων και οξειδώσεων: άλατα, πυριτικά, σκουριά και οξειδώσεις οποιουδήποτε τύπου.
Αναμφίβολα η κυριότερη ιδιότητα του DECAVIL F είναι η υψηλή του συγκέντρωση που του επιτρέπει τη χρήση με μεγάλες αραιώσεις. 
Αν σκεφτούμε ότι η πλειονότητα των διασπαστικών της αγοράς χρησιμοποιείται αυτούσια, καταλαβαίνουμε τη διαφορά, την οικονομία που έχουμε σε συνδυασμό με το πολύ δυνατό και γρήγορο αποτέλεσμα.
Η παρουσία αναστολέων διάβρωσης του επιτρέπει τη χρήση σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τα κράματα αλουμινίου.
Μετά τη χρήση αρκεί ένα καλό ξέβγαλμα και δε χρειάζεται εξουδετέρωση.
 • Χρησιμοποιείται ως διασπαστικό στις σερπεντίνες με ηλεκτρική αντίσταση γιατί δε δημιουργεί ηλεκτροστατικά φορτία και δεν έχουμε βραχυκύκλωμα.
 • Στη βιομηχανία χυτηρίων, σε μήτρες, το DECAVIL F είναι ενδεδειγμένο για τον καθαρισμό των μητρών αποτρέποντας έτσι τη χρήση αμμοβολής που κοστίζει πολύ και με τον καιρό διαβρώνει τις μήτρες. Με το DECAVIL F η συντήρηση και ο καθαρισμός των μητρών μπορεί να εκτελεστεί με τις μήτρες συναρμολογημένες στις μηχανές, επομένως χωρίς απώλεια χρόνου για την αποσυναρμολόγηση τους από τις μηχανές, πράγμα που επιτρέπει την περιοδική και τακτική συντήρηση των μητρών με ευκολία και ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου.
 • Στη βιομηχανία κατεργασίας υάλου το DECAVIL F ενδείκνυται και χρησιμοποιείται για τη διάσπαση και τον καθαρισμό των στρωμάτων πυριτίου που σχηματίζονται κατά την επεξεργασία.
 • Στο θερμοϋδραυλικό τομέα καθαρίζει εγκαταστάσεις θέρμανσης, πύργους ψύξης, εναλλάκτες θερμότητας.
 • Στο χώρο ψύξης θέρμανσης, είναι εξαιρετικό για τον καθαρισμό κλειστών κυκλωμάτων που λειτουργούν με νερό.
 • Στο χώρο αυτοκινήτου, καθαρίζει το κύκλωμα ψύξης.
 • Στον οικοδομικό τομέα καθαρίζει τα τσιμέντα από φορτηγά, πρέσες και εξοπλισμό γενικότερα.
 • Καθαρίζει από πατώματα υπολείμματα σοβάδων και κόλλας.
 • Στο ναυτικό τομέα καθαρίζει την στρειδόνα από τον πυθμένα των σκαφών.
 • Στο χώρο πλαστικού/ελαστικού ενδείκνυται για τον καθαρισμό ανοξείδωτων καλουπιών.
 • Άλλος τομέας εφαρμογής είναι τα χυτήρια πλαστικών υλών όπου χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των καθαλατώσεων (πουρί) που σχηματίζονται μέσα στις αντλίες ανακλύκλωσης νερού.
 • Το DECAVIL F είναι ένα εξαιρετικό προιόν για τον καθαρισμό των μετονιέρων. Επιτυγχάνει τα ίδια αποτελέσματα των άλλων προιόντων που χρησιμοποιούνται συνήθως αλλά με πολύ μικρότερα έξοδα συντήρησης. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με διάλυση 1 μέρους DECAVIL F προς 5/7 μέρη νερού και την εφαρμογή του διαλύματος με πινέλο. Για να συνδυάσετε τη χημική ενέργεια, χρησιμοποιείστε μια βούρτσα για την εφαρμογή του.
 • Το DECAVIL F χρησιμοποιείται και στην υαλουργία, στη βιομηχανία μαρμάρου, γρανίτη και κεραμικού.

Το DECAVIL F χρησιμοποιείται σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, ανάλογα με την περίπτωση.
Παρακάτω θα περιγράψουμε τις κυριότερες αφήνοντας στην κρίση των χρηστών να βρουν την σωστή αραίωση για τη δική τους περίπτωση.
 • Θερμοϋδραυλικά: Ένα μέρος DECAVIL F με 3-5 μέρη νερού.
 • Οικοδομή: Ένα μέρος DECAVIL F με 2-5 μέρη νερού για διασπαστικό τσιμέντου και 1 προς 1 για αφαίρεση σκουριάς.
 • Αυτοκίνητα: Ένα μέρος DECAVIL F με 3-10 μέρη νερού για το κύκλωμα ψύξης. Ναυτικός τομέας: 1 προς 1 με νερό για τη στρειδόνα και 1 προς 3 για τον καθαρισμό του κυκλώματος ψύξης των μηχανών.
 • Βιοτεχνίες πλαστικού-ελαστικού: Χρησιμοποιείται αυτούσιο για καθαρισμό των καλουπιών και 1 προς 3 για τον καθαρισμό του κυκλώματος ψύξης.
 • Επισκευή οικιακών ηλεκτρικών συσκευών: Για βύθισμα αραιώνεται 50% με νερό και 1 προς 3 για καθαρισμό πρέσας σιδερώματος, πλυντηρίων πιάτων, ρούχων κλπ.
Εφαρμογές
Θερμοϋδραυλικά, ψύξη, θέρμανση βιοτεχνία πλαστικών, επισκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, οικοδομικές και τεχνικές εταιρείες, ναυτικός χώρος, πατωματζήδες, εταιρείες κατεργασίας ύαλου, εταιρείες μαρμάρου.
Οδηγίες χρήσεως
Εφαρμόστε το DECAVIL F με ψεκαστήρα ή πινέλο απευθείας πάνω στην επιφάνεια που είναι για καθαρισμό.
Συνεχίστε την εφαρμογή μέχρι να σταματήσει η αναβραστική αντίδραση.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.
Το DECAVIL μπορεί να διαλύεται στο νερό υπό διάφορες αναλογίες, που εξαρτώνται από την ανθεκτικότητα των στρωμάτων αλάτων που πρόκειται να καθαριστούν.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ 

Αφαίρεση σκουριάς

1:1

Αφαίρεση επιχρισμάτων τσιμέντου και κονιαμάτων

1:2 έως 1:5

Για να βελτιωθεί η προσκόλληση με άλλα υλικά για δάπεδα σκυροδέματος

1:10

Καθαρισμός των κυκλωμάτων ψύξης των αυτοκινήτων

1:5

Καθαρισμός και συντήρηση των λεβήτων και των άλλων κλειστών κυκλωμάτων 

1:5 έως 1:10

Είδη υγιεινής και θέρμανσης

1:3 έως 1:5

Συντήρηση και επισκευή των οικιακών συσκευών (πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, μηχανές του καφέ)

1:5

Συντήρηση και επισκευή μηχανών αυτόματης πώλησης ποτών

1:3 έως 1:5

 
Συσκεασία 750ml 
Χημικό προιόν
Φυσική κατάσταση: Υγρό κοκκινωπό
Οσμή: Έντονη
Χημική σύσταση: Περιέχει ανόργανα οξέα, αντιδιαβρωτικά, υδροχλωρικό
Κατασκευαστής FAREN

Προφυλάξεις: 

Η314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Η335: Μπρορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Ρ264: Πλύνετε
τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Ρ304+Ρ340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Ρ310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ρ403+233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.