Νέο MUFFYCID FAREN Αντιμουχλικό καθαριστικό σπρέι 500ml Μεγαλύτερη προβολή

MUFFYCID FAREN Αντιμουχλικό καθαριστικό σπρέι 500ml

far-01

Νέο προϊόν

MUFFYCID FAREN Αντιμουχλικό καθαριστικό σπρέι 500ml

Περισσότερες λεπτομέρειες

6,29 € χωρίς Φ.Π.Α

Άλλες πληροφορίες

MUFFICID FAREN ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ ΣΠΡΕΙ

Αντιμουχλικό καθαριστικό σπρέι MUFFYCID εξειδικευμένο προϊόν για την οριστική εξάλειψη μούχλας.

Η διαφορά του από τα κοινά καθαριστικά μούχλας, είναι ότι προσφέρει μόνιμη λύση.

Το MUFFYCID διαλυτικό µούχλας είναι η λύση στα προβλήµατα που δηµιουργεί η µούχλα, γιατί εκτός του ότι την αφαιρεί, την εξαλείφει.

ΓΙΑΤΙ

Ο σχηµατισµός της µούχλας είναι αναµφίβολα ένα σοβαρό πρόβληµα µε το οποίο αναµετρώνται πάρα πολλές οικογένειες, γιατί πρέπει να εξαλείψουν λεκέδες που παρουσιάζονται στους τοίχους.

Η µούχλα πολλαπλασιάζεται όταν τα σπόρια βρουν ιδανικές συνθήκες µέσα στην υγρασία και είναι παρόντα και στον αέρα που αναπνέουµε.

Συνήθως, η µούχλα σχηµατίζεται στους τοίχους που επικοινωνούν µε τον εξωτερικό χώρο και ειδικότερα σε αυτούς που είναι στο βορινό τµήµα του οικοδοµήµατος.

Για να την εξαλείψουµε καλό είναι να επέµβουµε όταν εµφανιστούν τα πρώτα σηµάδια.

Η καλύτερη περίοδος για την εξάλειψη είναι η άνοιξη και όχι το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο λόγω κλιµατικών συνθηκών.

MUFFYCID : Λύνει ικανοποιητικά και γρήγορα τα προβλήµατα της µούχλας από τοίχους και επενδύσεις τοίχων. Εξαλείφει τα άλγη και τα βρύα. Επιδρά και σαν εξυγιαντικό της επιφάνειας.

ΠΩΣ

Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να καλύψουµε τα αντικείµενα και τις επιφάνειες που θα µπορούσαν να αλλοιωθούν.

Ψεκάζουµε το προϊόν στην επιφάνεια προς καθαρισµό και περιµένουµε µερικά λεπτά.

Αν χρειάζεται, σε δύσκολες περιπτώσεις, επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία µετά από 15 λεπτά.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

  • Μπάνια
  • Πλυντήρια
  • ∆ωµάτια
  • Κουζίνες
  • Καντίνες
  • Γλάστρες & πιατάκια αυτών
  • Αποθήκες
  • Τοίχους
  • Ναυτιλία κλπ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η µούχλα δεν πρέπει να αφαιρείται µε τρίψιµο ή σπάτουλα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να απλωθούν τα σπόρια στο χώρο µολύνοντας και άλλες επιφάνειες µε υγρασία.

Στην περίπτωση αλγών και βρυών, αν το πρόβληµα είναι έντονο, προτείνουµε τη χρήση σπάτουλας ή σφουγγαριού πριν τη χρήση του Muffycid.

Να µην χρησιµοποιείται σε ανθρώπους, ζώα, φυτά, υφάσµατα κλπ.

Μετά τη χρήση του Muffycid προτείνεται να ξεβιδώσετε το ψεκαστηράκι, να το πλύνετε με νερό και να ξανακλείσετε το μπουκάλι με το καπάκι ασφαλείας προσέχοντας να το φυλάξετε μακριά από παιδιά.

Αερίστε καλά το χώρο κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση.

Μην εκθέτετε το προϊόν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και στις ηλιακές ακτίνες.

Προειδοποιήσεις

Η319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Η315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Ρ101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Ρ102: Μακριά από παιδιά. Ρ264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Ρ308+Ρ313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Προσοχή: Μην το αναμιγνύετε με προϊόντα, κίνδυνος έκλυσης επικίνδυνων αερίων.

Περιέχει Υποχλωριώδες νάτριο - Υδροξείδιο του νατρίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ν.Κ. 10379/0/2006