Επικοινωνία

EXOPLISMOS LTD
Βέροια: Σταδίου 125, ΤΚ 59132
Κατερίνη: Θεσσαλονίκης 1, ΤΚ 60100
Τηλέφωνα:
Τηλ. κέντρο Βέροιας: 23310 24300 Τηλ. κέντρο Κατερίνης: 23510 30555